Ime podjetja
Avtomag, vzdrževanje in popravila vozil, d.o.o.
Sedež podjetja
Vipavska cesta 16a
5000 Nova Gorica
Pravna oblika
Telefon:
+386 5 335 79 12
Faks:
+386 5 335 79 25
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice